مشاوره نظام وظیفه

شرایط اختصاصی معافیت کفالت پدر

شرایط اختصاصی معافیت کفالت پدر

کفالت

۱-آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟

جواب : خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.
۲-سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟
جواب : ۷۰سال تمام
۳-نحوه محاسبه سن ۷۰سالگی چگونه است؟
جواب : تاریخ تولد + عدد ۷۰ = سن ۷۰ سالگی پدر
مثال: برای پدر متولد ۱/۴/۱۳۲۳_________ ۱/۴/۹۳=۱۳۲۳+۷۰
۴-آیا اگر سن پدر کمتر از ۷۰ سال باشد و بیمار باشد می توان درخواست رسیدگی نمود؟
جواب : بله- در صورتی که سن پدر کمتر از ۷۰ سال باشد به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود در شمول

معافیت کفالت قرارمی گیرد.
۵-وضعیت فرزندان در معافیت کفالت پدر به چه صورت بررسی می گردد؟
جواب : الف( فرزندان دختر مانع رسیدگی نمی باشند. ب)متقاضی معافیت می بایست تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال برای پدر ۷۰سال یا بیمار باشد.
۶- آیا اگر برادر یا برادران دیگر مشمول در محل سکونت پدر ۷۰ سال یا بیمار نباشند مثلا در خارج از کشور باشند باز می توان درخواست کفالت نمود؟
جواب : خیر- مشمول متقاضی می بایست تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد مگر آنکه برادر یا برادران صرفا به علت بیماری قادر به نگهداری از پدر نباشند.

 

خدمت

۷-آیا پدر ۷۰ ساله یا بیمار می تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟
جواب : معافیت کفالت صرفا شامل تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال پدر می گردد اما چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و

عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.
۸-آیا تغییرات سنی در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار است؟
جواب : بله- بر اساس مقررات قانون وظیفه عمومی مندرجات و سن اول ملاک رسیدگی است و سن اصلاح شده ملاک رسیدگی نمی باشد.
۹- چنانچه سند سجلی پدر ابطال شده باشد و شناسنامه جدید اخذ کرده باشد نحوه رسیدگی به چه صورت می باشد؟
جواب : شناسنامه جدید ملاک رسیدگی می باشد.

جهت اطلاع از باقی ضوابط در مطالب بعدی با ما همراه باشید…

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این زمینه با مشاوران مجرب ما تماس حاصل فرمایید

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد از سراسر کشور: ۹۰۹۹۰۷۰۵۲۹

انتشار این مطلب

پربازدیدترین مطالب