امریه

مراحل اقدام امریه

مراحل اقدام امریه

امام-علی

 

 

به سازمان مراجعه می کنیم که امریه میگیره یا نه. یعنی اولی اوکی میگیریم که ایا مارو میخواد یا نه.برگه ای بنام برگه سبز که بعد از پست دفترچه

برامون میاد تاریخ اعزام مشخص میشه حداکثر ۱۵روز بعد میاد دم در خونمون (از ۳ تا ۱۵روز )

بعد به ارگان مربوطه برای امریه مراجعه میکنیم

سرباز معلمی از بهمن تا اردیبهشت

استاد دانشگاهی از ارشد به بالا دانشگاه ازاد میگیره از بهمن تا اردیبهشت

از کادانی به بالا اعزام اول ماهای زوجه

هرکی سپاه میخواد بره ۱ شهریور نره چون میفرستنت واسه رژه که تمرین زیاد میخواد حتی اگه تکمیلی داشته باشی

پروژه کسری خدمت حداکثر ۲تا است که حداکثر هر پروژه ۹ماه حداکثر باید از پروژه دفاع کرد به ازای دفاعی که میکنی از پروژت+مقاله هایی که میدی

به اسم اون سازمان این ۹ماهو میدن یعنی حداکثر ۹ماه میشه و حداقل ۴ماهو میدن

 

 

انتشار این مطلب

پربازدیدترین مطالب