امریه

زمان و جاهایی که نیروی سرباز امریه میپذیرند

زمان و جاهایی که نیروی سرباز امریه میپذیرند

امریه-سربازی

 

 

سه ماه قبل از تاریخ اعزام اقدام شود برای پذیرش
سپاه ولی امر توی پاستور حفاظت از بیت و اشخاص
بچه های کشاورزی هر سال یه بار جهادو محیط زیست بر میداره پارسال شهریور بوده
راحت ترین امریه استانداری
سلزمان بازرسی کل کشور :امریه تیر تا مرداد
املاک برای حقوق ثبتی امریه میگیره
وزارت نیرو برای برقی ها ارشد میگیره

وزارت نفت :امریه: ۶ ماه قبل باید ثبت نام کنی تو سایتش تمام فنی ها رو میگیره

انرژی اتمی معدل بالای ۱۸ در تمامی رشته ها امیره میگیره (رشته های فنی)

 

 

انتشار این مطلب

پربازدیدترین مطالب