امریه

امریه چیست؟

امریه چیست؟

سرباز

 

امریه به چه می گویند؟

بسیاری از کسانی که دوره آموزشی خود را می گذرانند و امریه دارند، سربازی را همان دو ماه می دانند. چون پس از اگر امریه کشوری داشته باشند دیگر هیچ نظامی

را نمی بینند که مجبور شوند به خاطر درجه به او احترام بگذارند ( که این خود سعادت بزرگی است)، و لباس نظامی نمی پوشند که این نیز نشانه اقبال بلند آدمی

است.

اما امریه چیست؟

طبق دستور رهبری سازمان های ادارای می توانند بخشی از پرسنل مورد نیاز خود را از طریق جذب سرباز تامین کنند. مطابق با این قانون دستگاه مربوطه از ستاد کل

نیروههای مسلح تقاضا می کند که سرباز مورد نظر در سازمان مذکور مشغول خدمت شود، و با موافقت ستاد کل پس از گذراندن دوره آموزشی فرد به جای خدمت در

پادگان در اداره در خواست کننده مشغول کار می شود. که به مدت ۲۰ ماه به صورت امریه در آن اداره خواهد ماند.

شرایط پذیرش امریه

تمامی سازمان ها شروط زیر را برای امریه می خواهند

داشتن ١ شرط کافیست
١- تاهل
٢- معاف از رزم
٣- تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی
۴- بستگان درجه یک خانواده ایثارگران (شهدا ، مفقودالاثر ، جانبازان و آزادگان)

آموزش و پرورش – محیط زیست و جهاد دانشگاهی و بعضی سازمانهای دیگه از این امر مستثنی هستند .تذکر مهم: تمام شرایط فوق صرفا در آیین نامه پذیرش امریه

میاد ولی لزوما همه جا رعایت نمی شه با کمی چونه زدن و یا آشنا داشتن بدون این شرایط هم ممکنه بپذیرن.

سازمان های کل به دو صورت امریه می پذیرند:
١- در زیر مجموعه خود سازمان کل که واقع در تهران است بطور مثال خود وزارتخانه ها
٢- در زیرمجموعه های خود که اصولا ادارات کل استان ها می باشد
مرجع رسیدگی به امریه در هر اداره بخش کارگزینی، نیروی انسانی یا امور اداری می باشد

 

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این زمینه با مشاوران مجرب ما تماس حاصل فرمایید

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد از سراسر کشور: ۹۰۹۹۰۷۰۵۲۹

انتشار این مطلب

پربازدیدترین مطالب