اخبار

برگزیدگان جشنواره آموزشی شهید مطهری معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره آموزشی شهید مطهری معرفی شدند

فرايندهای برترجشنواره آموزشی شهيد مطهری سال ۱۳۹۵ شب گذشته در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران معرفی و مورد تقدیر

قرار گرفتند.

این دوره از جشنواره شهید مطهری با شعار تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در حیطه های مختلف با حضور دانشگاه های علوم پزشکی برگزار

شد.

در حیطه: روش ها و تکنیک های آموزشی دانشگاههای تهران، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، ارتش، کرمان، بجنورد، بیرجند و مازندران به مرحله نهایی

داوری راه یافتند.

در این بخش رتبه اول به فرآیند: ارتقاء کیفیت تدریس بالینی با افزایش توانمندی اساتید در زمینه استفاده از هوش هیجانی در فرایند تدریس، از دانشگاه

علوم پزشکی اصفهان اختصاص یافت. صاحبان این فرآیند دکتر اطهر امید، و همکاران بودند.

رتبه دوم این بخش به فرآیند: یادگیری کاربردی همتایان: رويكردی نوآور جهت تلفيق دروس علوم پايه و بالينی در راستاي تبديل دانشجوی پزشکی به

معلم پزشکی، از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و صاحبان فرایند سعید طیبی خرمی، و همکاران اختصاص یافت.

همچنین رتبه سوم این بخش به معرفی و به کارگیری چشم گوسفند برای مدل تمرین و آموزش اعمال جراحی چشم از دانشگاه علوم پزشکی تهران و

صاحبان فرایند دکتر سید فرزاد محمدی و همکاران تعلق گرفت.

در حیطه محصولات آموزشی دبیرخانه دندانپزشکی و  دانشگاههای شیراز، بیرجند، شهیدبهشتی، تهران، بهبهان، همدان، البرز و سبزوار به مرحله

نهایی داوری راه یافتند.

در این بخش رتبه اول به فرآیند تدوین کتب ملی (درسنامه) دندانپزشکی عمومی از دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با همکاری مرکز

تعالی علوم دندانپزشکی و قطب تکنولوژی آموزش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و صاحبان فرآیند: دکتر سعید عسکری و همکاران اختصاص

یافت.

طراحی و اجرای شیوه نوین بازی ارگونومی جهت آموزش به دانشجویان گروه علوم پزشکی به منظور اثربخشی بر میزان آگاهی و نگرش دانش‌آموزان

نسبت به اصول ارگونومی در مدارس تحت پوشش اداره آموزش و پرورش شهرستان بهبهان از دانشگاه علوم پزشکی بهبهان و صاحبان فرایند

سیدامیرحسین داودیان‌طلب و همکاران رتبه دوم را کسب کردند.

رتبه سوم به طراحی و تولید نرم افزار کاربردی برای یادگیری علوم آزمایشگاهی، از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و صاحبان فرایند غلامرضا عنانی سراب

و همکاران تعلق گرفت.

در حیطه تدوين و بازنگری برنامه های آموزشی دانشگاههای تهران، ساوه، بیرجند، شهیدبهشتی، گلستان، فسا، بجنورد، قم و اصفهان به مرحله

نهایی داوری راه یافتند.

در این بخش رتبه اول به برنامه کارورزی «کار در مطب» دانشجویان اینترن دانشکده پزشکی شهید بهشتی از  دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی و

 

صاحبان فرایند : بهرخ محمودزاده و همکاران اختصاص یافت.

استفاده از اجساد تازه در آموزش و ارزشیابی سرجیکال آناتومی و تکنیک های جراحی به دستیاران جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و

صاحبان فرایند : دکتر فرشته سلیمی و همکاران رتبه دوم را کسب کردند.

طراحی و اجرای کلینیک مراقبت های دارو درمانی در سطح بیماران سرپایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و صاحبان فرایند دکتر خیراله غلامی و

همکاران رتبه سوم را بدست آوردند.

در حیطه مرجعيت و رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاههای اصفهان، اهواز، کرمان، گیلان، ارومیه، شهیدبهشتی، اراک، همدان و زابل به مرحله نهایی

داوری راه یافتند.

مدیریت آموزشی دوره کارورزی کارورزان پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از  دانشگاه علوم

پزشکی شهید بهشتی و صاحبان فرآیند دکتر شهنام عرشی و همکاران رتبه اول این بخش را بدست آوردند.

رتبه دوم این بخش به فرآیند استعدادیابی و پرورش نیروهای سرآمد جهت دستیابی به مرجعیت علمی درآموزش پزشکی، از دانشگاه علوم پزشکی

گیلان و صاحبان فرایند دکتر ارسلان سالاری و همکاران اختصاص یافت.

رتبه سوم نیز به اجرای ژورنال کلاب آموزش پزشکی در شورای آموزشی دانشگاه راهکاری جهت دستیابی به زبان مشترک علمی در سطح عالی

مدیریت آموزش دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و صاحبان فرایند اسحاق مرادی و همکاران تعلق گرفت.

در حیطه سنجش و ارزشيابی و اثربخشی آموزشی، بورد آموزش پزشکی و دانشگاههای اصفهان، شهیدبهشتی، شیراز، جهرم، تهران، کرمانشاه، البرز

و تبریز به مرحله نهایی داوری راه یافتند.

رتبه اول در این بخش به فرآیند طراحی و اجرای مصاحبه های چندگانه کوتاه Multiple Mini Interviews جهت ارزیابی توانمندی صلاحیت های داوطلبان

شرکت در آزمون کشوری پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پزشکی از بورد آموزش پزشکی و صاحبان فرایند دکتر سلیمان احمدی و همکاران

تعلق گرفت.

رتبه دوم به تدوین ساختار جدید واحد ارزشیابی با تلفیق نتایج ارزشیابی آنلاین، نظارت بر آموزش و معادل‌سازی فعالیت ها، از دانشگاه علوم پزشکی

 

شیراز و صاحبان فرایند دکتر جواد کجوری و همکاران اختصاص یافت.

رتبه سوم به طراحی نرم افزار جامع مدیریت آزمون (نجما) و اجرای آن در آزمون های مهم کشوری (دانشنامه، گواهینامه و ارتقاء دستیاری پزشکی،

پیش کارورزی پزشکی و دانشنامه تخصصی دندانپزشکی) از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و صاحبان فرایند دکتر شهرام شایان و همکاران اختصاص

یافت.

در حیطه مشاوره و راهنمايي و فعالیت های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی دانشگاههای سبزوار، تهران، شیراز ، مشهد، تبریز، گیلان، اهواز، بهبهان

و آزاد به مرحله نهایی داوری راه یافتند.

در این بخش بررسی نقش همیاران آموزشی در ارتقا تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ از  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

و صاحبان فرایند دکتر شهین سعیدی نجات و همکاران رتبه اول را کسب کردند.

رتبه دوم به ارتقاء کیفی عملکرد آموزشی دانشجویان دارای افت تحصیلی با استفاده از فرایند اثر بخش تکنیک شناختی رفتاری (C.B.T) در دانشگاه

علوم پزشکی اهواز از دانشگاه علوم پزشکی اهواز و صاحبان فرایند دکترساسان موگهی و همکاران اختصاص یافت.

رتبه سوم به طراحی و کاربرد مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی دانشجویان با تاکید بر سبک های هویت، از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و صاحبان

فرایند دکتر راضیه خسرو راد و همکاران تعلق گرفت.

دانشگاههای برتر بر اساس نتایج دومین رتبه بندی  آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز به ترتیب شهید بهشتی، تهران و شیراز معرفی

شدند.

دانشگاههای علوم پزشکی برتر در آموزش در حیطه های تخصصی نیز به ترتیب شهید بهشتی در حیطه توسعه کمی آموزش، گلستان در حیطه

حاکمیتی، قم در حیطه مدیریت آموزش، اصفهان در حیطه توسعه کیفی آموزش و شیراز در حیطه اهداف نقشه جامع علمی کشور هستند.

دانشگاههایی که بیشترین رشد را در حوزه آموزش داشته اند نیز به ترتیب رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی

گیلان، رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی قم هستند.

همچنین در اختتامیه جشنواره شهید مطهری از کتب مرجع دندانپزشکی عمومی رونمایی شد.

دکتر شهرام یزدانی دبیر علمی هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری در مراسم اختتامیه یادآور شد: از ۲۲۸

فرایند ارسال شده، ۵۵ فرایند به مرحله دوم راه یافتند که در آیین اختتامیه از ۱۸ فرایند برتر، تقدیر به عمل آمد.

 

مرکز ۱مشاور”

مشاوره دهنده تخصصی دانشگاه

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  ۹۰۹۹۰۷۰۵۲۹  تماس بگیرید.

تماس از ۸ صبح تا ۱۲ شب

حتی ایام تعطیل

به کانال تلگرام ما بپیوندید لینک کانال

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این زمینه با مشاوران مجرب ما تماس حاصل فرمایید

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد از سراسر کشور: 9099070529

انتشار این مطلب

پربازدیدترین مطالب