روانشناسی

خصوصیات مهر طلبها

خصوصیات مهر طلبها

 

?براحتی اظهار نظر نمی کندبا ابهام صحبت میکند وبمحض مخالفت دیگران سریع تغییر موضع میدهد.ملاک خوب وبد درست وغلط را قضاوت گفته ونظر

دیگران میداند.ادمی غصه خور وغمگین است وانتظار دارد که بقیه او را بفهمند(روضه خوانی از گذشته از خصیصه های اوست).توانای تشخیص منافع

خود را ندارد وقبل از خودش به دیگران فکر میکند.نظر مثبت دیگران برایش اهمیت بسیاری دارد.(اگر از او انتقاد کنید ویا به اصطلاح به او گیر دهید سعی

میکند تا بصورتی شما را متقاعد کند)فردی وابسته است نیازهایش را از طریق دیگران برطرف میکند واحساس واندیشه خود را مرتبط وهمانند دیگران

میداند واستقلال فکری ندارد.مهر طلبها استاد ایجاد حس تقصیر هستند.همیشه در حال معذرت خواهی است.معتقد است لذت خواهی برابر خود

خواهی است وبه دنبال شادی ولذت نیست.

?سه گانه علت شناسی اختلال مهر طلبی:

?عادت:از روی عادت اینگونه عمل کرده اند ودر مقابل این عمل بخاطر پاداشهای که گرفته اند تقویت شده اند.ذهنیت:این ذهنیت را دارند که تو امده

ای تا دیگران خوب زندگی کنند(به نوعی به ان رنگ ولعاب عرفانی میدهند)احسا س ترس:مهر طلبها به شدت میترسند از اینکه کسی قبولشان نکند یا

انها را نقد کند وبا همین فکر به دیگران سرویس میدهند تا به انها سروی…

 

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این زمینه با مشاوران مجرب ما تماس حاصل فرمایید

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد از سراسر کشور: ۹۰۹۹۰۷۰۵۲۹

انتشار این مطلب

پربازدیدترین مطالب