مشاوره تحصیلی

شرايط تاسيس آزمايشگاه تشخيص  پزشكي

شرايط تاسيس آزمايشگاه تشخيص پزشكي

علوم

 

تاسيس آزمايشگاه قبل از هر گونه اقدام منوط به كسب موافقت اصولي و مجوز از کمیسیون قانونی مي باشد

اجازه تاسيس آزمايشگاه به اشخاص حقيقي و يا حقوقي پس از تصويب كميسيون قانوني و اخذ مجوزهاي قانوني و با شرايط ذيل داده مي شود :

الف) تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب ) اشخاص حقيقي متقاضي تاسيس آزمايشگاه بايد داراي يكي از مدارک ذيل باشند :
1- دكتري تخصصي آسيب شناسي باليني يا تشريحي ( يا هردو )
2- دكتري تخصصي علوم آزمايشگاهي
3- دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

تبصره : دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي جهت تاسيس آزمايشگاه در 5 شهر بزرگ دانشگاهي (تهران ، مشهد ، اصفهان ، شيراز و تبريز )بايستي داراي 12سال

سابقه كارمندي بوده و يا 12سال از زمان فارغ التحصيلي گذشته باشد.
4-دكتري تخصصي یا دارندگان مدرک ( PHD) با گرایش بالینی در رشته هاي (بيوشيمي – خون شناسي – بانک خون وایمونوهماتولوژی- ميكروب شناسي(باكتري

شناسي، انگل شناسي، ويروس شناسي، قارچ شناسي)- ايمني شناسي و سرم شناسي- ژنتيك پزشكي يا انساني -سيتوژنتيك پزشكي يا انساني

تبصره 1: متخصصين تک رشته ای بمنظور تاسيس آزمايشگاه تشخيص پزشكي در 5 شهر بزرگ دانشگاهي (تهران ، مشهد ، اصفهان ، شيراز و تبريز )بايستي داراي 10

سال سابقه كارمندي بوده و يا 10سال از زمان فارغ التحصيلي گذشته باشد با معرفی مسئول فنی واجد شرایط بطور همزمان

تبصره2 : متخصصين تک رشته ای بمنظور تاسيس آزمايشگاه تشخيص پزشكي در مراكز استان ها ، بايستي داراي 5 سال سابقه كارمندي بوده و يا 5 سال از زمان فارغ

التحصيلي گذشته باشد با معرفی مسئول فنی واجد شرایط بطور همزمان

ج) اشخاص حقوقي صرفاً مي توانند در قالب شركتهاي تعاوني خدمات بهداشتي و درماني متقاضي باشند و بايد حداقل نصف بعلاوه يكنفر از موسسين داراي مدارك

علوم آزمايشگاهي (هر مقطع تحصيلي ) باشند و بهر حال معرفی مسئول فنی واجد شرایط الزامی است.

تبصره 1- نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند به شرطي مي توانند تقاضاي تاسيس آزمايشگاه نمايند ،كه داراي

مجوزهاي لازم ( عدم مغايرت با ضوابط و مقررات و نيز جهت درخواست تاسیس مراكز پزشكي در اساسنامه مركز )باشند.

 

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این زمینه با مشاوران مجرب ما تماس حاصل فرمایید

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد از سراسر کشور: 9099070529

انتشار این مطلب

پربازدیدترین مطالب